Hittansuli Hírlevél - 34. szám

Kedves Hittansuli-látogatók!

Kedves Érdeklődők!

 

Még lehet jelentkezni a 2016/17-es tanévre az Apor Vilmos Katolikus Főiskola

BA és MA szakjaira

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán pótfelvételi eljárásban a következő szakokra lehet jelentkezni:

1.       óvodapedagógus BA
2.       óvodapedagógus angol oktatási nyelven BA (ÚJ)
3.       tanító BA
4.       szociálpedagógia BA
5.       csecsemő- és kisgyermeknevelő BA (ÚJ)
6.       neveléstudomány MA (ÚJ)

 

Hitéleti képzéseink: kántor BA és kántor MA (ÚJ)

 

Pedagógus továbbképzés területen új képzés: katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzés.

 

Egyes szakjainkra külön is szeretnénk felhívni figyelmüket.

 

 

KATOLIKUS OKTATÁS ÉS NEVELÉS TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TOVÁBBKÉPZÉS

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán az országban egyedülálló, új, pedagógus szakvizsgát adó szakirányú továbbképzési szak indul a katolikus oktatás-nevelés területén. Szeretettel ajánljuk a katolikus óvodák, iskolák pedagógusainak, hiszen a szakon a pedagógus szakvizsgához kapcsolódó ismereteken kívül mindazok az ismeretek is elsajátíthatók, amelyek a katolikus nevelési, oktatási intézmények pedagógiai munkájában speciálisan szükségesek.

A képzés Budapesten indul, négy féléves, díja: 120.000 Ft/félév.

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A jelentkezésre 2016. augusztus 31-ig van lehetőség.

 

 

NEVELÉSTUDOMÁNY mesterképzési szak (MA)

 

Figyelmükbe szeretnénk ajánlani Neveléstudomány mesterszakunkat, amely főiskolánkon a 2016/17-es tanévben a pótfelvételi eljárásban, levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában kerül meghirdetésre. A képzési idő 4 félév.

A képzés önköltsége: 195.000,- Ft/félév.

 

A képzésre azok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek az alábbi szakokon, illetve tudományterületeken szerzett BA szintű oklevéllel: tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus, konduktor, csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint pedagógia alapképzési szakok.

 

Jelentkezhetnek a képzésre az andragógia, pszichológia, szociálpedagógia alapképzési szakon oklevelet szerzettek is. Esetükben a mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítás alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit az alábbi ismeretkörökben: neveléstörténet, neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógép-használat, nevelési – segítőszolgálati terepgyakorlat.

 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a neveléstudomány mesterképzéshez felvételi elbeszélgetést szervez 2016. augusztus 16. napján 10.00 órától. A jelentkezők a felvételi elbeszélgetés során általános szakmai tájékozottságukról adnak számot, amelyet a bizottság értékel.

 

 

KÁNTOR alapképzési szak BA

 

kántor alapképzési szak főiskolai BA diplomát ad. A jelentkezők államilag finanszírozott formában tanulhatnak az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. A képzés ideje 6 félév. Az oktatás levelező formában indul, az órák szombatonként vannak, ezért akár nappali tagozatos tanulmányok vagy munka mellett is elvégezhető a képzés.

 

A kántor szak a gyakorlati képzésre helyezi a hangsúlyt, a liturgikus zenei szolgálathoz szükséges zenei és teológiai ismereteket ad, liturgikus zenei szolgálatra képesít.

 

Felvételi követelmények - pontok számítása

 

A kántor BA szakra történő felvételhez minimum 280 pont szükséges. Az alábbi érettségi tárgyak közül kettő beszámítására van lehetőség: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv (hittan, ének-zene). A felsoroltak közül a jelentkező számára legkedvezőbb két tantárgy pontszáma vehető figyelembe. A felvételin többletpontok szerezhetők.

 

Kántor szakra jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként. Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:

1.      Egy előadási darab zongorázása kottából,

2.      10 magyar népdal éneklése kotta nélkül,

3.      10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva - mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni.

4.      Egyházi elbeszélgetés: Kántor szakon általános egyházi tájékozottság, felkészülést nem igényel.

 

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2016. augusztus 16. 13.00 óra

 

A jelentkezést közvetlenül a főiskolára kell megküldeni az intézmény saját jelentkezési lapján, amely letölthető a főiskola honlapjáról (www.avkf.hu). 

 

Jelentkezés díja: 5000 Ft. Befizetés módja: Átutalás a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára.

 

 

Csatolandó dokumentumok

- érettségi bizonyítvány
- középiskolai bizonyítvány
- (plébánosi ajánlólevél)
- a többletpontok beszámítására vonatkozó igazoló dokumentumok
- esetleges felsőfokú végzettséget igazoló okmány másolata
- az 5000 Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum

 

A képzésre pedagógus diplomával rendelkezőket is szeretettel vár a főiskola.

 

2016/17 tanévtől főiskolánk kántor mesterképzés indítását is tervezi.

 

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak (BA)

 

A képzés céljaolyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a nevelés-oktatás és szociális ellátás intézményrendszerében segítő-támogató munka végzésére, képesek klienseiknek kapcsolati, tanulási, szociális problémáit egységben, komplex rendszerben kezelni, együttműködni az érintett személyekkel, és a környezet erőforrásait is mozgósítva hozzájárulni az optimális életvezetés kialakításához, az esetlegesen megbomlott egyensúlyi állapotot helyreállításához.

 

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a fiatalkorúak és családjaik mindennapi életében megmutatkozó nehézségeiben szeretnék vállalni a személyes segítségnyújtást. El tudják képzelni magukat, amint hivatásszerűen foglalkoznak gyermekek nevelésével az intézményes oktatás keretein kívül is. Az ideális jelentkező szociális érzékenységgel, segíteni akarással, kreativitással és megfelelő nyitottsággal jellemezhető stabil személyiség, aki képes az elméleti ismereteket a gyakorlati feladatokkal és kihívásokkal összekapcsolni. 

 

 

 

Pótfelvételi eljárás keretében CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ, ÓVODAPEDAGÓGIA, TANÍTÓ BA-szakon is várjuk a jelentkezőket.

 

Az alkalmassági vizsgát 2016. augusztus 16-án 9.00 órától tartjuk.

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakrajelentkezőknek beszédvizsgálaton kell részt venniük. Motivációs beszélgetés keretében történik az alkalmassági vizsgálata. Egészségügyi alkalmasság igazolásához arra létrehozott nyomtatvány kitöltése és aláírása szükséges, a jelentkezéshez csatolandó.

 

 

Óvodapedagógus és tanító szakrajelentkezők számára az alkalmassági vizsga részei: testi, beszéd-, ének alkalmassági vizsga, valamint német nemzetiségi, illetve angol nyelvű képzések esetén német/angol nyelvi alkalmassági vizsga. Egészségügyi alkalmasság igazolásához arra létrehozott nyomtatvány kitöltése és aláírása szükséges, a jelentkezéshez csatolandó.

 

 

A szakok további részleteiről a www.avkf.hu/kepzesekfelületen tájékozódhat, vagy az avkf@avkf.hu, felvi@avkf.huilletve a felnottkepzes@avkf.hue-mail címen fogadjuk megkeresését.

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vácon található (Konstantin tér 1-5.), elérhető 25 perc alatt vonattal a Nyugati pályaudvarról.

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!