A hitoktatást és katolikus szellemű nevelést segítő filmek

FILMMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK A HIT ÉS ERKÖLCS TÉMÁJÁHOZ

Segédlet hittanároknak

Készítette: Dancsák Viktor

A hitoktatásban fontos (a mai modern világban szinte nélkülözhetetlen) szerepet játszanak az audio-vizuális szemléltető eszközök. Köztudott, hogy a gyermekek nagy része a televízión nő fel.

A Jézus-film vagy passiófilm műfaja, mint a Biblia adaptációja, azon belül az evangéliumok feldolgozásának egyik formája egyidős a filmművészet történetével.

A korai Jézus-filmeket 1900 körül kezdték el forgatni (Lumičre, Mélies, Zecca, Jasset).

A nagy háborúk ideje nem kedvezett az ilyen tematikájú műveknek, de az 1960-as évektől ismét egyre több nagyszabású film készült Jézus és a szentek témakörében: (Pasolini, Zeffirelli, Scorsese) alkotásai.

Jézus Krisztus élete és az evangélium kezdettől fogva érdekelte a filmművészet alkotóit. A mozi gyermekkorának legkedvesebb témái közé tartozott Jézus élete. A filmek más és más szemszögek nézőpontok alapján próbálják bemutatni Jézust, valamint a szentek életútjait.

A legtöbb mozilátogató, amikor lát egy átlagos filmplakátot, nem is gondol arra, hogy még ezen a téren is megjelenik a vallásos művészet.

Az Osservatore Romano 2010. február 15-i száma beszámol egy kiállításról, amely a vallásos tárgyú filmekhez kapcsolódó alkotások történetét mutatja be. 80 vallásos tárgyú filmplakátot gyűjtöttek össze, közülük az első a XIX. századból származik. A kiállítás címe: „Vallás - filmtekercs: A Biblia és a film évszázada”. A kiállítás február 6-án nyílt meg New Yorkban, a manhattani Biblikus Művészetek Múzeumában. A kiállítás dokumentálja azokat a stílusokat és trendeket, amelyek a biblia történetek megfilmesítésében jelentkeztek, és azt is megmutatja, hogy a vallásos filmművészet újításai miként hatottak a világi filmekre. A plakátok Michael Morris domonkos atya tulajdonát képezik, aki vallásos művészetet oktat, a teológiai főiskolán. A látogatók betekintést nyerhetnek a filmkészítők, miként akarták a bibliai történeteket széles vásznon megjeleníteni.

A vizuális látásmód sokat segít a gyermekeknek akár a tanulás és fejlődés, új ismeretek bővítése érdekében. Az erkölcsi témákban gazdag filmalkotások missziós jelleggel közelítik a gyerekeket és felnőtteket egyaránt a hitre nevelésre. Egyre több hittanár alkalmazza az óráin ezt a fajta szemléltetést, az alábbiakban csoportosítva ismertetem milyen filmeket, alkotásokat ajánlatos használni akár a hitoktatásban akár média-hittan filmklub céljából.

Jézus Krisztus életét bemutató filmek

A Királyok Királya (1961)

Máté Evangéliuma (1964)

A Világ legszebb története (1965)

Jézus Krisztus szupersztár (1973)

A Názáreti Jézus (1977)

Jézus élete (1979)

A gyermek akit Jézusnak Hívtak: A várakozás (1987)

A gyermek akit Jézusnak Hívtak: A titok (1988)

A gyermek akit Jézusnak Hívtak: A kezdet (1988)

Máté Evangéliuma (1997)

Jézus (1997)

Jézus (1999)

János Evangéliuma (2003)

A Passió (2004)

A Messiás (2005)

Jézus gyermekszemmel (2010)

 

Szűz Mária életét bemutató filmek

Názáreti Mária (1993)

Mária Jézus anyja (1999)

Mária Jézus anyja (1999)

Fatima csodája (1997)

Mária (2000)

Mária egy anya története (2003)

A Születés (2006)

 
   

 Szentek életét bemutató filmek

Bosco Szent János (Don Bosco)

Don Bosco: A szeretet küldetése (2004)

Don Bosco (1988)

Casciai Szent Rita

Szent Rita: Umbria gyöngye(2004)

Szent Pió Atya

A Csodák embere (2000)

Pió atya Ég és föld között (2000)

Szent Antal

Páduai Szent Antal (2002)

Páduai Szent Antal: A szó mely éget (2006)

Assisi Szent Ferenc

Ferenc, Isten lantosa(1950)

Assisi Szent Ferenc(1961)

Napfivér Holdnővér (1972)

            Szent Ferenc (2002)

Klára és Ferenc: A szeretet köteléke (2007)

Szent Péter Apostol

Péter a kőszikla(2005)

Szent Pál Apostol

Szent Pál (2000)

Szent Fausztina

Fausztina: Az Irgalmasság üzenete(1994)

BoldogKalkuttai Teréz anya

A szegények Istenének nevében (1997)

A szegények szolgálója (2003)

Boldog Don Carlo Gnocchi

A könyörületesség papja (2004)

Boldog II. János Pál Pápa

        Karol: Az ember aki Pápa lett (2004)

        Karol: A Pápa aki ember maradt (2005)

        II. János Pál: A béke pápája (2005)

        Félelem Nélkül II. János Pál (2005)

Wyszynski Bíboros

A Prímás (2000)

Boldog XXIII. János Pápa

XXIII. János: A Jó pápa (2003)

XXIII. János: A béke pápája (2008)

Szent Ágoston

Szent Ágoston (1972)

Szent Ágoston (2010)

Soubirous Szent Bernadett

Bernadett Lourdes legendája (1988)

Bernadett Lourdes legendája (1989)

Lourdes (2000)

Lourdes (2010)

Szent Johanna

Szent Johanna (1928)

Szent Johanna (1999)

Jeanne D’ Arc az Orleansi Szűz (1999)

Néri Szent Fülöp

Legyetek jók ha tudtok (1984)

Néri Szent Fülöp: A Mennyországot választom (2010)

Szent Patrik

Szent Patrick legendája (2000)

Szent Moszkáti János

        Giuseppe Moscati A Szeretet gyógyít (2007)

Avilai Szent Teréz

        Avilai Szent Teréz élete

Lisieux-i Kis Szent Teréz

Teréz története(1989)

Teréz: Lisieux-i Szent Teréz élete (2004)

Bingeni Szent Hildegárd

Víziók Hildegard von Bingen életéből (2009)

Szent Bakhita Jozefina

        Bakhita (2009)

Boldog Jerzy Popieluszko

Megölni egy papot (1988)

Popieluszko (2009)

Szent Edith Stein

        A hetedik szoba (1995)

Goretti Szent Mária

        Mária Goretti (2003)

XII. Piusz

        XII. Pius (2010)

VI. Pál

        VI. Pál (2008)

Dokumentumfilmek:

Találkozás a Taizéi Roger testvérrel

Teréz anya A cselekvő szeretet

Pió Atya feszület kereszt nélkül

Az ismeretlen Mindszenty

Mária jelenések

Mindszenty a fehér vértanú (2010)

Teréz egy közülünk

Lisieux-i Teréz egy óriás pályafutása (2007)

Vértanúink Hitvallóink I.

Vértanúink Hitvallóink II.

Hitvallók és ügynökök (2009)

Szent István, Szent Imre

Árpád-házi Szent Erzsébet. Árpád-házi Szent Margit

Árpád-házi Szent László, Boldog Özséb

A jó pásztor: Brenner János (2008)

A nagy csend (2005)

Utazások egy szerzetessel Böjte Csaba (2004)

A Vatikán belülről (2002)

Elküldött benneteket az egész világra: Ferencesekről (2008)

Szentek élete (2009)

Erzsébet  a cselekvő szeretet

Mátraverebély-Szentkút

Máriapócs

Fatima

Csíksomlyó

Lourdes

Medjugorje

A Torinói lepel titka

XVI. Benedek

II. János Pál Pápa élete

II. János Pál Magyarországon

Negyedszázad az egyház élén II. János Pál

 

Rajzfilmek, Animációs filmek

A Biblia gyerekeknek Ószövetség

 1. Legyen világosság, Orcád verítékével, Káin és Ábel
 2. Noé, Noé fiai, Bábel tornya
 3. Teráh fia, Ábrahám vándorlása, Szodoma és Gomorra
 4. Izsák és Izmael, Ézsau és Jákob, Jákob fiaia
 5. József és a fáraó, 12 törsz egy nép, Mózes herceg
 6. Tűz a pusztában, A Nílus vérré válik, A bárány éjszakája
 7. Előkészületben!!!

 

A Biblia gyerekeknek Újszövetség

 1. A király megszületett, Jézus az Isten Fia
 2. Keresztelő János, Megkerült az elveszett
 3. Aki sziklára épít, Uram hiszek
 4. Jézus példabeszédei, A tékozló fiú
 5. Az irgalmas szamaritánus, Jézus csodatételei
 6. Mennyei kenyér, Az igazságos bíró
 7. Bocsásd meg a vétkeinket, Kincsek a Mennyben
 8. A Mennyek országa, Lázár él
 9. A Messiás eljön, Az idők jelei
 10. Isten báránya, Feltámadt
 11. Tarzuszi Pál, A legkisebb a legnagyobb
 12. A Miatyánk, Pál apostolsága

 

A Hit Óriásai

 1. Szent Bernadett: Lourdes hercegnője

A Nap tánca: Fatima igaz története

 1. Szent Miklós: A Fiú akiből a Mikulás lett

Ferenc: Assisi lovagja

 1. II. János Pál Pápa: Félelem nélkül

Az ötödik szó: Kalkuttai Teréz anya élete 

Nagy Kalandozások(1985)

 1. Noé bárkája
 2. Mózes
 3. Dávid és Góliát
 4. Jézus csodái
 5. Húsvéti Történet

 

Könyvek Könyve rajzfilm sorozat (Ószövetségi és Újszövetségi történetek)

 1. A kezdet, Testvérgyilkos, A Vízözön
 2. Nehéz próba, Jön a menyasszony, Két csel
 3. Az álom valóra válik, A csodatevő bot, A falak leomlanak
 4. Tüzes korsók, A legerősebb ember, A hűség jutalma
 5. A béketűrő Jób, A nagy és kis hal, Az első király
 6. Egy igazi próféta, Aki legyőzte az óriást, Egy igen bölcs ember
 7. A tüzes szekér, Az oroszlánok vermében, A szépséges királyné
 8. Nehémiás és Jeruzselem falai, Az első karácsony, A szeretet csodái
 9. Aki kijött a sírból, Pálfordulás, Ábrahám és Lót
 10. Szodoma bűnhődése, A hűség próbája, Szerelem első látásra
 11. Apja kedvence, Az álmok hercege, A túsz
 12. Újra együtt, Az ég küldötte, Az égő csipkebokor
 13. Ne sújts több csapással, Ne menj vissza Egyiptomba, Mérges kígyók és beszélő szamár
 14. Amiért érdemes harcolni, Megáldott balkéz, Földhözragadtak
 15. Különös fogadalom, Aki hallja Istent, Legszebb ajándék
 16. Az erős kis pásztor, Aki nagy az nagyot esik, Hűség és igazság
 17. Dávid király, Teljes dicsőségben
 18. Egy gonosz királynő, Csak várd ki a végét

 

Repülő Ház rajzfilm sorozat ( Jézus élete, Apostolok Cselekedetei)

 1. Irány a múlt, Szentséges Éj, Elveszett és megtaláltatott
 2. Kiáltó szó a pusztában, A kísértő szava, Jöjj, kövess engem
 3. A római százados titkai, Salome története, Egy másik élet
 4. A szökevény, Felebarátok, Szegény kis gazdagok
 5. Aki a legnagyobb, Visszatérés a sírból, Az igazi kincs
 6. Mi lenne ha, Az elveszett bárány, Nincs boruk
 7. A kiskutyák is esznek a maradékból, Anna, a kis árva, Akinek füle van, hallja
 8. Legyetek éberek, A gerasai megszállott, A te hited meggyógyított
 9. Igaz barátok, A sátán kapuja, Az élő víz forrása
 10. A cserbenhagyott, Az vesse rá az első követ, Olaj és víz
 11. A nagy titok, Éjféli vendégek, Mennyit ér
 12. Akik nem hoznak jó gyümölcsöt, Királyod jön szamárcsikó hátán, A kis kém
 13. A nárdusolaj, Az árulás, Ki lesz a bírája?
 14. A töviskoszorú, A Golgota, Az üres sír
 15. Veletek vagyok minden nap, A Csodálatos szabadulás, A Tíruszi fiúk
 16. A vakító fény, Fogság és szabadulás, Illatos szőlő
 17. A hajótörés, A kígyómarás
 18. A szívfájdalom, A hazatérés

 

Egyiptom Hercege (1998)

A Tízparancsolat (2000)

Noé Bárkája (2000)

József az álmok királya (2000)

A Csodatevő (2000)

A Három királyok (2003)

Csendes Éj (2005)

A Tízparancsolat (2007)

 
   

 Bibliai filmek:

A Biblia Kezdetben vala… (1966)

Genesis (1994)

Noé bárkája (1999)

Ábrahám (1994)

Jákob (1994)

József (1995)

Mózes (1995)

Tízparancsolat  (2008)

Sámson & Delila (1996)

Dávid király (1989) (1997)

Salamon (1997)

Eszter (1999)

Jeremiás (1998)

Názáreti József (2000)

Mária Magdolna (2000)

Júdás (2000)

Hitetlen Tamás (2001)

Magdaléna (2006)

Jézus gyerekszemmel (2010)

Apostolok Cselekedetei (1997)

Apokalipszis (2002)

 

Történelmi filmek:

Ben Hur (1959)

A Tízparancsolat (1956)

Quo Vadis? (1951)

Quo Vadis? (1999)

Barabás (1962)

A Palást (1953)

Bíbor és fekete (1983)

A Misszió (1987)

Julianus barát (1991)

István a király (1984)

Sacra Corona (2001)

Trianon (2004)

A Nyomozás (2006)

Pompei: Egy város pusztulása (2006)

Agora (2009)

Emberek és istenek (2010)

Mindszenty Szeretlek Faust (2010)

Opus Dei (2011)

Családi filmek:

Nyomorultak (1958)

A kis lord (1995)

Tistou: Az Angyalgyermek (1981)

Utazás a Mennyországba (1988)

Vigaszadó Marcellino (1991)

Heidi (1993)

A férfi aki sasokkal álmodott (2006)

Maria Montessori (2007)

Evan a Minden6ó (2007)

Albert Schweitzer Egy Élet Afrikáért (2009)
 

CsatolmányMéret
a_hitoktatasban_hasznalhato_vallasos_filmek-1-ok.doc6.13 MB