Az isteni irgalmasság tisztelete

A filmet megtekintve megismerjük Szent Fausztína nővér életútját, magánkinyilatkoztatásait, a neki tett ígéretek tartalmát, az Isteni irgalmasság tiszteletének eredetét és főbb vonásait.