Az ima megszenteli az ember életét

Az ima mibenlétéről, szentírási vonatkozásairól, a helyesen végzett ima lehetőségeiről és fontosságáról szól a film.