Forgatókönyv-felkészítés elsőáldozásra 2.

AZ OLTÁRISZENTSÉG ALAPÍTÁSA - AZ EUCHARISZTIA A húsvéti vacsora (Lk 22, 14-21) Mikor eljött az ideje, asztalhoz ült tizenkét apostolával. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, soha többé nem eszem ezt, amíg be nem teljesedik Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt: „Vegyétek és osszátok el magatok közt! Mondom nektek: Nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg el nem jön Isten országa.” Az Eukarisztia alapítása. Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek emlékezetemre!” Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok. Jézus a kereszthalála előtti napon, amire Nagycsütörtökön emlékezünk, fogyasztotta el tanítványaival az utolsó vacsorát. Ekkor alapította az Oltáriszentséget. A kenyeret és a bort saját Testévé és Vérévé változtatta, és tanítványainak adta. Hatalmat adott nekik, és utódaiknak; a püspököknek és a papoknak, hogy Ők is ezt cselekedjék emlékezetére. Ezzel nem csak az Oltáriszentséget alapította meg, hanem a papságot is. Azóta is, amikor a szentmisében a pap megismétli Jézus szavait, a kenyér és a bor Krisztus Testévé és Vérévé válik a Szentlélek erejéből. A manna (Kiv 16, 2-36) – részletek A pusztában az izraeliták egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen. Izrael fiai ezzel estek nekik: "Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jóllaktunk kenyérrel! Ti pedig idehoztatok a pusztába, hogy az egész közösség éhen vesszen!" De az Úr így szólt Mózeshez: "Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből! A nép menjen ki, és gyűjtsön magának egy napra valót belőle! Reggel harmatozó felhő volt a tábor körül. Amikor a harmatozó felhő felszállt, a puszta talaján valami finom szemcsés dolog volt, olyan, mint a dér a földön. Izrael fiai észrevették, és kérdezték egymást: mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk: "Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni. Így aztán reggelenként gyűjtötték, mindenki szükséglete szerint. Izrael háza mannának nevezte ezt. Fehér volt, mint a koriandermag, s olyan íze volt, mint a mézeskalácsnak. Izrael fiai negyven évig ették a mannát, amíg csak lakott vidékre nem érkeztek. Addig ették a mannát, amíg Kánaán földjének határához értek. Az Oltáriszentségnek egyik előképe volt az ószövetségi Szentírásban a manna, amivel a választott népet az Úr a pusztai vándorlás idején táplálta. Ez testi eledel volt, hogy életben tudjanak maradni a nehéz körülmények között. Az Oltáriszentség, Jézus Teste lelki táplálék. Ez azt jelenti, hogy ez a szentség segít abban, hogy egyre jobbak legyünk, egyre közelebb kerüljünk Istenhez és az örök boldogsághoz. Az Eucharisztia Beszéd az élet kenyeréről (Jn 6, 28-40) Megkérdezték tőle: "Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?" "Az tetszik Istennek - válaszolta Jézus -, ha hisztek abban, akit küldött." De ők így folytatták: "Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni." Jézus erre azt mondta: "Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből, és életet ad a világnak." Erre így szóltak hozzá: "Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!" "Én vagyok az élet kenyere - felelte Jézus. - Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Jézus az Élet Kenyerének nevezte önmagát, ezzel már utalt arra, hogy a kenyér színe alatt, a kenyér képében fog közöttünk maradni, így lesz lelkünk tápláléka. Jézus az Oltáriszentségben, a kenyér színe alatt valóban közöttünk él, élő és valóságos, bár nem látható módon jelen van. Ezért jár az Oltáriszentségnek az Istent megillető imádat, tisztelet. Jézus a Szentostya legkisebb morzsájában, és a Szent Vér minden cseppjében teljes egészében jelen van, ezért kell nagyon figyelni arra, hogy, ha kézbe áldozunk, minden kis morzsát magunkhoz vegyünk. Azt is fontos tudni, hogy az ima egy különlegesen értékes módja a szentségimádás, amikor az Oltáriszentséget kihelyezik az oltárra, és a hívek a Szentségi Jézus jelenlétében imádkoznak. Fontos, hogy imádkozzunk az Oltáriszentségben jelen levő Jézushoz egyénileg és közösségben is. Szép közösségi ima az Oltáriszentség litániája, amelyet egymásnak mintegy felelgetve imádkoznak a pap és a hívek. Valójában nem egymásnak felelgetnek, hanem együtt imádkoznak az Oltáriszentségben velünk élő Krisztushoz, akit sokféleképpen szólítanak meg: Az Oltáriszentség litániája (részletek) Élő Kenyér Elrejtett Isten és Üdvözítő Természetfölötti Kenyér Szent Ostya Áldásnak Kelyhe Legszentebb áldozat Mennyei gyógyszer Minden bőséget meghaladó ajándék Isten szeretetének legnagyobb emléke Tiszta lelkek táplálása Az Úrban meghalók úti eledele A jövendő dicsőség záloga Az Oltáriszentségben Jézus, a mi Megváltónk van jelen. Ezért nagy ajándék, hogy imádkozhatunk Hozzá, hogy jelen van a templomokban, a tabernákulumban, vagyis a szentségházban. Az Oltáriszentség jelenlétét mutatja a templomokban égő kis piros lámpa, az örökmécses fénye. Ezért hajtunk térdet, amikor a templomba lépünk. A térdhajtással Jézust köszöntjük, Isten iránti tiszteletünket és imádatunkat fejezzük ki. Az Oltáriszentséget másképpen Eucharisztiának nevezzük. Ez a szentség az egész Egyház életének csúcspontját jelenti, mert magát Jézus Krisztust, az Ő keresztáldozatát teszi jelenvalóvá. Minden szentmise az Oltáriszentségnek, és Jézus keresztáldozatának és feltámadásának, vagyis a húsvétnak ünneplése. Jézus testével, lelkével, istenségével és emberségével, teljes valóságában jelen van az átváltoztatott kenyérben és borban. Az Eucharisztia áldozatában Krisztus áldozatával együtt felajánljuk a hívők életének, munkájának, imájának áldozatát is Istennek. Ezért fontos, hogy mi is tegyük oda gondolatban a saját áldozatinkat Isten elé minden szentmisén. Így lesz még elmélyültebb a szentmisén való részvételünk. Az Oltáriszentségnek külön ünnepe is van, ezt a napot Úrnapjának nevezzük. Ezen a napon díszes szentségmutatóban, körmenetben hordozzák körül a templomban vagy a templomon kívül Krisztus Testét. Ilyenkor a gyerekek virágot hintenek, a felnőttek virágszőnyeget készítenek, így fejezik ki az Úrjézus iránti tiszteletüket és szeretetüket.

CsatolmányMéret
forgatokonyv-felkeszites_elsoaldozasra-2-ok.doc42.5 KB