Feladatok a bűnbánat és bűnbocsánat szentségének feldolgozásához

1. A bűnbocsánat szentségének alapítása

1. Válaszolj a kérdésekre írásban!

Milyen hatása van a keresztség szentségének?
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Miért van szükségünk bűneink bocsánatára a keresztség után is?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Kinek adta Jézus az oldás-kötés hatalmát?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Milyen hatása van a bűnbocsánat szentségének?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Ki bocsátja meg bűneinket a gyónáskor?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Mire tanít a szívtelen szolga története?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Érdeklődj! Miért szokták Szent Péter apostolt kulccsal a kezében ábrázolni? Írd le!
..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Foglald mondatba, értelmezd a következő szavakat!

Poroszló, gyarló, kiengesztelődés, bűnbocsánat szentsége, talentum.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Írj öt igaz állítást a bűnbocsánat szentségével kapcsolatban!

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Rajzolj a keretbe egy gyóntatószéket! Ha nem láttál még, nézd meg a templomban alaposan!

6. Fogalmazz meg egy imát, amelyben Isten bocsánatát kéred bűneid miatt!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. A szentgyónás

1. Karikázd be az igaz állítások előtti betűt!

A Kötelező minden héten gyónni.
B A pap bocsátja meg a bűnöket.
C A bűnbánat szentségében a bűnöket Isten bocsátja meg.
D A Szentlélek segít felismerni, és megbánni bűneinket.
E Minden súlyos bűnt meg kell gyónnunk.
F Érdemes havonta gyónni, mert ez segíti lelki fejlődésünket.

2. Válaszolj a kérdésekre írásban! Segít a tankönyv szövege.

Ki indít a bűnbánatra és a megtérésre?
.................................................................................................................................

Mit nevezünk kiengesztelődésnek?
.................................................................................................................................

Hogy történhet meg a kiengesztelődés?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Mi történik a gyónáskor?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Miért helyes meggyónni a bocsánatos bűnöket?
.................................................................................................................................

Milyen gyakran érdemes gyónni? Miért?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Írd le a vonalakra a bánatimát! Tanuld meg kívülről! A tankönyv függelékében találod meg.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Olvasd el a tankönyvből a gyónás menetét, és nézd meg a függelékben is!
Ha vannak kérdéseid ezzel kapcsolatban, írd le! Beszéljétek meg!

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Ha hamarosan elsőgyónó és elsőáldozó leszel, kezdj el lélekben is készülni erre a fontos eseményre! Írd le, miért jelentős esemény az életedben az elsőáldozás és gyónás!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Öltöztesd ünneplőbe a szíved az elsőáldozásra azzal, hogy minden nap teszel valami jót! Vágj ki egy nagy szívet kartonból! Amikor valami jót tettél, rajzolj rá egy kis színes virágot! Igyekezz minél virágzóbbá varázsolni a szívet az elsőáldozásra!

3. Felkészülés a szentgyónásra

1. Válaszolj a kérdésekre a tankönyv segítségével írásban!

Mi az elsőgyónás?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Ki részesülhet a bűnbocsánat szentségében?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Hogyan kell felkészülni minden szentgyónásra?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Mit kell tennünk a gyónás után?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Mi segít megőrizni szívünk tisztaságát?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Írj öt igaz állítást a bűnbánati cselekedetekről és bűnbánati napokról!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Melyik fogalom nem illik a többi közé? Karikázd be! Indokold!

Bűnbánat, lelkiismeretvizsgálat, kiengesztelődés, szentségimádás, erős fogadás.

Indoklás:
.................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Kösd össze az összetartozókat! Egy fogalomnak több párja is lehet, de lehet olyan is, aminek nincs párja.

gyónás bűnbánat
lelkitükör erős elhatározás
feloldozás önvizsgálat
elégtétel bűnbocsánat
jóvátétel
engesztelés
bűnbevallás

6. Fogalmazz meg egy olyan imádságot, amit a gyónás után megtisztult szívvel mondanál Istennek! Írd le!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Érdeklődj, melyik szentről mondjuk, hogy a gyónási titok szentje! Miért? Mi a gyónási titok?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Esténként gondold át a napod, mi volt jó cselekedet, és mi volt Istennek nem tetsző cselekedet! Tedd ezt rendszeres szokásoddá!

4. A búcsú

1. Egészítsd ki a szöveget a megfelelő kifejezések beírásával! Használd a tankönyvedet is!

Az Egyház megkapta Jézustól az .........................................hatalmát, ezért engedélyezhet............................... A gyónásban megkapjuk ....................csánatát, de nem mentesülünk a bűnökért járó .......................................A búcsú a már megbocsátott bűnökért járó büntetés ....................................jelenti. Lehet teljes búcsú, amikor minden büntetést elenged Isten, és lehet részleges, amikor a büntetésnek csak .......................................alól mentesülünk. A búcsúban azok a katolikus hívők részesülhetnek, akik teljesítik az Egyház által....................................................... Búcsút nyerhetünk önmagunk számára vagy egy .........................................számára, aki a tisztítóhelyen szenved.

2. Írj öt igaz állítást a búcsúval kapcsolatban!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Sorold fel a búcsúnyerés általános feltételeit írásban!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Karikázd be az igaz állítások előtti betűt!

A Búcsút nyerhetünk más élő emberek számára, és önmagunknak.
B A búcsú a már megbocsátott bűnökért járó büntetés részleges vagy
teljes elengedése.
C Búcsút akkor is nyerhetünk, ha meg nem bánt súlyos bűnünk van.
D Amikor búcsút nyerünk, bűneink büntetését Jézus és a szentek
érdemeire való tekintettel engedi el Isten.

5. Keress a függelékben olyan imát, amelynek elmondásával részleges búcsú nyerhető! Írd le!

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Érdeklődj! Milyen kegyelmeket ad Isten azoknak, akik az elsőpénteki, és elsőszombati napokat a kívánt módon megtartják? Írd le! Végezd ezeket te is!

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Készíts rajzot a gyónásról! Színezd ki!

FELADATOK AZ OLTÁRISZENTSÉG TÉMÁJÁHOZ
1. Az Oltáriszentség alapítása

1. Válaszolj írásban a kérdésekre!

Mikor alapította Jézus az Oltáriszentséget?
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Mit tett Jézus az utolsó vacsorán a kenyérrel és a borral?
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Mire adott hatalmat az apostoloknak és utódaiknak?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Mikor alapította meg Jézus az újszövetségi papságot?
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Mi történik a szentmisén?
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Kinek az erejéből válik a kenyér és bor Krisztus Testévé és Vérévé?
.................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Rajzold le az Oltáriszentség alapítását! Színezd ki!

3. Írj legalább öt igaz állítást a mannáról és az Oltáriszentségről!

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Olvasd el a történetet! Válaszolj a kérdésekre írásban!

Miki és Cili egy barátjukkal bementek a templomba, ahol éppen szentségimádást tartottak. Az Oltáriszentség kinn volt az oltáron díszes tartóban. A hívek térdeltek a padokban, és imádkoztak, ők is csatlakoztak a közös imához. Amikor kijöttek a templomból, a barátjuk, aki nem katolikus, megkérdezte: Mi volt az a fehér korong az asztalon, és miért térdeltek az emberek? Mivel töltötték az idejüket olyan sokan felnőttek és gyerekek a templomban? Nem unatkoznak?

Te mit válaszoltál volna ezekre a kérdésekre?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Karikázd be az igaz állítások betűjelét!

A Az Oltáriszentségben Jézus van jelen.
B Jézus Isten Fia, a Második Isteni Személy.
C Az Oltáriszentségben nincs jelen Jézus, mert Ő a mennyben van.
D Nagycsütörtökön emlékezünk az Oltáriszentség alapítására.
E Jézus a kenyeret és a bort saját Testévé és Vérévé változtatta, és
tanítványainak adta.
F Az Oltáriszentséget nem illeti meg tisztelet, mert csak egy darab
kenyér.

2. Az Eucharisztia

1. Válaszolj írásban a kérdésekre!

Hogy nevezzük másképp az Oltáriszentséget?
.................................................................................................................................

Mit jelent az Egyház életében az Eucharisztia? Miért?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mit ünneplünk minden szentmisén?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Mit ajánlanak fel a hívők Krisztus áldozatával együtt Istennek?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Fogalmazz meg egy rövid imádságot, amit az Oltáriszentség előtt, Jézus szentségi jelenlétében imádkoznál el! Írd le!

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Melyik szó nem illik a sorba? Karikázd be! Indokold választásodat!

Élet Kenyere, Jézus, Második Isteni Személy, Szent Szűz, Isten Fia, Megváltó, Krisztus, Emberfia, Messiás, Üdvözítő, Élő Kenyér, Megtestesült Ige.

Indoklás:................................................................................................................
4. Vegyél részt szentmisén! Figyeld meg, hogyan veszik magukhoz az Oltáriszentséget, akik már voltak elsőáldozók! Írd le, amit megfigyeltél!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Hogyan készülsz az elsőáldozásra? Milyen jó cselekedetekkel, jó elhatározásokkal várod a Jézussal való találkozást? Írd le!

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Rajzolj a keretbe elsőáldozókat! Színezd ki a képet!

3. Felkészülés a szentáldozásra

1. Egészítsd ki a szöveget! Használd a tankönyvet!

Elsőáldozásnak nevezzük, amikor először ..........................................................az Eucharisztiát. Az elsőáldozás előtt ...................................................................kell végezni, és meg kell ........................................a katolikus hit alapjait. Ilyen felkészülés után járulhat a már ..............................................katolikus hívő az elsőáldozáshoz. Fontos, hogy később is rendszeresen járjunk..............................., gyakran áldozzunk, és tovább gyarapítsuk ...........................................tudásunkat, igyekezzünk hitünk szerint élni. Az áldozáskor sok ...................................kapunk Istentől, ami segít minket abban, hogy .................................az örök boldogságra.

2. Állítsd számozással helyes sorrendbe a mondatokat!

........ Magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget.
........ A szentgyónásban megtisztítjuk lelkünket, az Oltáriszentség
fogadására.
........ Eljárunk a hittanórákra, megtanuljuk, amit ott hallunk.
........ Figyelmesen részt veszünk a szentmisén.
........ Megtartjuk az egy órás szentségi böjtöt.
........ Imádkozunk szentáldozás előtt.
........ Elmondjuk az áldozás utáni imát.
........ Igyekszünk a kapott kegyelem erejének segítségével minél több jót
tenni.

3. Írd le, mit jelent számodra a szentáldozás? Miért nagy ünnep az elsőáldozás?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Az elsőáldozási szentmisén teljes búcsút lehet nyerni. Írd le, mi a búcsú lényege, milyen feltételei vannak, hogy elnyerjük! Lapozd fel a tankönyv búcsúról szóló fejezetét!

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Rajzolj a keretbe egy tiszta, jó cselekedetekkel feldíszített szívet! Igyekezz azon, hogy a Te szíved is ilyen legyen!

6. Mondj el egy imát szüleidért, hitoktatódért, és az atyáért, akinél elsőáldozó voltál! Kérd számukra Isten áldását!

CsatolmányMéret
internetre-feladatlapok_elsoaldozasra_es_elsogyonasra_keszuloknek-ok_1.doc86.5 KB