Egyéb

2013, május 22 - 15:06

Katolikus Anyaszentagyházunk tanításának rövid foglalatát olvashatod és hallgathatod. Kívánjuk, hogy a többször átolvasott és átgondolt, elmélkedett tanítást értelmeddel mindinkább befogadd, szívedben hordozd és tetteidben megvalld!

Tisztelettel és szeretettel: A Hittansuli Honlap Munkatársai

2013, március 15 - 13:32

Ima Ferenc pápáért

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket szavával és példájával!
Amen.

2013, március 15 - 13:30

Milyen ember az új pápa?
Az Avvenirében Luigi Geninazzi és Filippo Rizzi beszámoltak Ferenc pápának a szegények, a fiatalok, a nevelés iránti elkötelezettségéről.

2013, március 15 - 00:08

Az új pápa első szavai a hívekhez
Jean-Louis Tauran protodiakónus bejelentése után az új pápa, az argentin jezsuita Jorge Mario Bergoglio, eddigi Buenos Aires-i érsek 20 óra 21 perckor kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére, és köszöntötte a híveket. Az eső ellenére a Szent Péter téren több mint százezren gyűltek össze, és ünnepelték az új pápát.
Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fordult a hívekhez:

2013, március 6 - 15:59

A csatolt dokumentum tartalmazza az 1-12. évfolyam számára készült Római Katolikus Hittan Tantervet, amely kifejezetten
a SZIT könyvsorozatához készült.
A tanterv és a honlapunkon található, tanmenetek és egyéb anyagok alkalmasak a 2013/2014-es tanévtől kötelezően bevezetésre kerülő iskolai hit-és erkölcstan oktatás céljára is.

Töltse le a tantervet a csatolmányból!

2012, december 24 - 23:14

Őszentsége XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE
a Béke Világnapjára - 2013. január 1.

BOLDOGOK A BÉKESZERZŐK

1. Minden új év magával hozza a várakozást, hogy jobb lesz a világ. Ebből a nézőpontból kérem az Istent, az emberiség Atyját, hogy adjon számunkra egyetértést és békét, hogy mindenkinek valóra válhasson a boldog és gyümölcsöző élet iránti vágya.

2012, január 1 - 21:35

A fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére - a pápa üzenete a béke világnapjára

A Szentatya hagyományosan üzenetet küld a híveknek és minden jóakaratú embernek január 1-jén a béke világnapja alkalmából. A 2012-es dokumentumot, amelyben XVI. Benedek a fiatalok igazságosságra és békére nevelését helyezi középpontba, az alábbiakban közöljük.

2011, október 25 - 01:25

Sokan a hitüket gyakorló katolikusok közül is szívesen kapcsolódnak be a Halloween ünneplésébe, mert hangulatos, divatos szokásnak érzik és nem ismerik az ünnep igazi hátterét, nem tudják, hogy a keresztényeknek hitük tanítását is szem előtt kell tartaniuk nem csupán a divatot vagy a szokásokat.

A csatolmányban olvasható anyag ezt világítja meg a kisebb gyermekek számára is jól érthető módon.

2011, március 5 - 13:27

Öreg bölcs üldögélt a Korinthosba vezető út szélén…

A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:
- Milyenek itt az emberek? - tudakolódta.
- Hová valósi vagy? - kérdezett vissza az öreg bölcs.
- Athéni vagyok.
- És felétek milyen nép lakik? - kérdezett tovább az öreg.
- Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan.
- Nincs szerencséd! Korinthosban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. - mondta az öreg. A vándor búsan folytatta útját.

2011, március 5 - 13:25

A katolikus keresztény köszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen.

**************************

Keresztvetés: Így vess keresztet! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. (Az Atya szónál a homlokodra, a Fiú szónál a mellkasodra, a Szentlélek nevének kimondásánál a bal válladra majd a nevében szó kimondásakor a jobb válladra helyezd az ujjaidat!)

**************************

Reggeli ima
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem.
Te őriztél meg az éjjel,
maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
mint szerető gyermeked.