Látogatóink által beküldött anyagok

2011, március 5 - 13:08

Készítsétek az Úr útját

2011, március 5 - 13:08

Tervezett program:

-930: Lelki gyakorlat 1
-1000: Szünet
-1015: Bizalom játék
-1045: Szünet
-1055: Csoportos beszélgetés
-1130: Előadás 1
-1230: Ebédszünet
-1300:Felolvasás a parasztbibliából
-1340: Szünet
-1350: Előadás 2
-1450: Szünet
-1500: Lelki gyakorlat 2
-1525: Uzsonna
-1700: A nap összefoglalása (közös beszélgetés)
-1800: Szentmise

Lelki gyakorlat 1
Az ima a Jezsuita lelkigyakorlat nyomán, azon belül is leginkább Mello meditációit követi.

2011, március 5 - 13:08

Korosztály: 13-14 évesek, 25-30 fő
Program:
• Reggeli áhítat,
• Gondolatébresztő
• Beszélgetés a történet alapján
• Szünet
• Lelki beszélgetések, megosztás kiscsoportokban
• Ima, daltanulás
• Ebéd 12oo-tól
• Kézműves foglalkozás: koszorúkötés, karácsonyi üdvözlőlap készítés
• Ping-pong bajnokság
• Gyónási lehetőség 15oo-tól
• Gyertyagyújtás
• Szentmise 16oo-tól

1.Köszöntés
Program ismertetése

2.Reggeli áhítat: Szentlélek jöjj…
Az Úr angyala…

3.Bevezető

2011, március 5 - 13:08

Józsefnek megjelent álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől."
(Mt 1,20-21)

2011, március 5 - 13:08

A következő feladatokkal, karácsonyi időszakban ráhangolhatjuk a gyerekeket az ünnepre.
A táblára felteszünk 13 ablakot és két ajtószárnyat. A gyerekeket 4 csoportra osztjuk. Minden csoport kap egy jelet, melyet a feladatok befejezése után feltehet az ablakra. A feladatokat adott időre készítik el. A gyorsaság is számít, de a legfontosabb, hogy mindegyik ablakocskában ott legyen a csapat jele.
A feladatok a következők:
1. Találós kérdések

a) Nem hitt az angyalnak,
Ezért maradt néma,
Amíg fia nem született,
Isten ajándéka

b) Van lelke és van értelme,

2011, március 5 - 13:04

Az első vasárnap angyala
Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ekkor van az első napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdik azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.

A második vasárnap angyala

2011, március 5 - 13:04

1. Csönd, elmélkedés, imádság. Foglalkozzunk többet Isten dolgaival. Ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá. Vegyünk részt a Roráte (ádventi hajnali) miséken.
2. Készülés Karácsonyra. Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás, és nem üzleti szellem.

2011, március 28 - 22:04

Kedves kicsike Jézus!

Amikor Te születtél még nem volt olyan, hogy
„Baba napló”.
Manapság azonban sok kicsi babának van.
Ezen a karácsonyon én ezt adom Neked.
Amikor írok bele, mindig Rád gondolok majd!

Szeretettel:……………………….

Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. Az éhezőknek ételt adni.
2. A szomjazóknak italt adni.
3. A szegényeket ruházni.
4. Az utasoknak szállást adni.
5. A betegeket látogatni.
6. A börtönben levőket látogatni.
7. A halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. A bűnösöket meginteni.
2. A tudatlanokat tanítani.

2011, március 5 - 13:04

1. Ég a gyertya ég, hosszú lánggal ég,
A szívünkből a szeretet, ki ne aludjék!

2. Ég a gyertya ég, fusson a sötét,
Szívünkből a rosszaság is kitakarodjék!

3. Ég a gyertya ég, nő a fényesség,
Sötét földhöz a fényes ég egyre közelébb!

4. Ég a gyertya ég, az adventi négy,
Azt lobogják azt hirdetik: Jézus üdvözlégy!

(forrás: Menjünk mi is Betlehembe, HLK, Bp. 1990. 8. oldal,)

Ádvent első vasárnapja

2011, március 5 - 13:04

Ó JÖJJ, Ó JÖJJ EL, BÖLCSESSÉG,
Ó EGYSZÜLÖTT, KIT ÁD AZ ÉG,
TE GYÖNGÉDSÉG ÉS ŐSERŐ:
AMIT TUDNUNK KELL, TÁRD ELŐ!
ELJŐ, ELJŐ EMMÁNUEL,
HOGY ÜDVÖZÜLJÖN IZRAEL!

Ó JÖJJ, Ó JÖJJ EL, ADONÁJ,
KI CSERJELÁNGBÓL SZÓLALÁL,
MAJD KŐBE VÉSTED TÍZ SZAVAD,
JÖJJ TÁRT KAROKKAL JÓMAGAD!
ELJŐ, ELJŐ EMMÁNUEL,
HOGY ÜDVÖZÜLJÖN IZRAEL!

Ó JÖJJ EL JESSZE VESSZEJE,
RAB NEMZETEKNEK FÉNYJELE;
HA SZÓLSZ, ELNÉMUL FÖLDI NAGY,
JÖJJ, SZABADÍTÓNK CSAK TE VAGY!.
ELJŐ, ELJŐ EMMÁNUEL,
HOGY ÜDVÖZÜLJÖN IZRAEL!

Ó DÁVID KULCSA, NYITNI KÉSZ,
HA AJTÓT NYITSZ, NEM ZÁRJA KÉZ,
HALÁL ÁRNYÉKA VESZ KÖRÜL,