Hittan érettségi

2013, május 22 - 15:06

Katolikus Anyaszentagyházunk tanításának rövid foglalatát olvashatod és hallgathatod. Kívánjuk, hogy a többször átolvasott és átgondolt, elmélkedett tanítást értelmeddel mindinkább befogadd, szívedben hordozd és tetteidben megvalld!

Tisztelettel és szeretettel: A Hittansuli Honlap Munkatársai

2011, március 5 - 13:02

KATOLIKUS HITTAN

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEI A KATOLIKUS FELEKEZETŰ (RÓMAI ÉS GÖRÖG SZERTARTÁSÚ) TANULÓK SZÁMÁRA

I. Vizsgaleírás

Középszint

Középszinten szóbeli érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségi vizsga anyaga 12 témakörből áll, ezekből állít össze a szaktanár 20 érettségi tételt. A szaktanár szabad választása szerint a számára jelentősebb, hangsúlyosabb témakörökből 2-2 tételt fogalmazhat meg.

2011, március 5 - 13:02

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÓSZÖVETSÉG 2
I/1/A/K Az üdvtörténet főszereplője: az ember 3
I/2/A/K Izajás próféciái az üdvösséget munkáló Istenről 4
I/1/B/K Irodalmi műfajok az ószövetségi Szentírásban 5
I/2/B/K Zsoltárirodalom 7
II. ÚJSZÖVETSÉG 8
II/1/A/K Jézus tanítása az Isten országának „polgáráról” –- a nyolc boldogság 9
II/2/A/K Jézus megváltó szenvedése és halála 11
II/1/B/K Az evangélium 13
II/2/B/K Jézus megváltó szenvedésének és halálának történeti körülményei 14
III. EGYHÁZTÖRTÉNELEM 15
III/1/A/K A jézusi igazság győzelme az ókori egyetemes zsinatokon 16

2011, március 5 - 13:02

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÓSZÖVETSÉG 2
I/1/A/E Az üdvtörténet főszereplője: az ember 3
I/2/A/E Izajás próféciái az üdvösséget munkáló Istenről 5
I/1/B/E Irodalmi műfajok az ószövetségi Szentírásban 7
I/2/B/E Zsoltárirodalom 8
II. ÚJSZÖVETSÉG 9
II/1/A/E Jézus tanítása az Isten országának „polgáráról” – a nyolc boldogság 10
II/2/A/E Jézus megváltó szenvedése és halála 12
II/1/B/E Az evangélium 14
II/2/B/E Jézus megváltó szenvedésének és halálának történeti körülményei 16
III. EGYHÁZTÖRTÉNELEM 17
III/1/A/E A jézusi igazság győzelme az ókori egyetemes zsinatokon 18