Bemutatkozás

Kedves Hittansuli-látogatók!

 

Az oldal bizonyos tartalmai átalakítás miatt nem elérhetőek.

Türelmüket, megértésüket köszönjük.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„Az élő Szent László” - pályázat

A Győri Hittudományi Főiskola és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös pályázatot hirdet a Szent László Emlékév kapcsán az alábbiak szerint:
 
A pályázat címe: „Az élő Szent László”
 
A pályázatra a fent megjelölt témában lehet beküldeni 20-25 000 karakter terjedelmű esszét vagy 10-15 perc időtartamú kisfilmet (A film tartalma lehet pl.: interjú a Szent László emlékét ápoló szervezetek tagjaival, nevét viselő templomok, intézmények, települések képviseletében megszólaló személyekkel stb.).
 
Pályázók köre: 15-25 éves fiatalok pályázhatnak egyénileg vagy csoportosan.
 
A pályamunkák beküldésének határideje: 2017. március 18. 
 
A pályamunkákat jeligével ellátva, e-mail csatolmányaként kell beküldeni az avkf@avkf.hu és másolatban tanulmanyiosztaly@gyhf.hu  e-mail címre. A levélben kérjük feltüntetni a pályázó:
nevét, 
életkorát, 
e-mail, telefon és postai elérhetőségét.
A pályamunkákat az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Győri Hittudományi Főiskola közös bizottsága bírálja el, és a két intézmény együttesen díjazza.
1. díj összege 100. 000 Ft
2. díj összeg 50. 000 Ft
3. díj összege 30. 000 Ft
 
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2017. április 8.

 

 

Kedves Hittansuli-látogatók!
 

2016/2017. tanévében is meghirdetjük nagy múltú sikeres, egész tanéven átívelő pontgyűjtő versenyünket, ami 2016. szeptember 15-én veszi kezdetét.

Kérjük a tanítókat, hogy hívják fel tanítványaik figyelmét a versenyre! A versenyezni kívánó diákoknak már a tanév kezdetén érdemes regisztrálni az oldalon, így leckéről leckére haladva gyűjthetik pontjaikat.
Tanév közben bronz, ezüst, arany, gyémánt és rubin fokozat elnyerésére van lehetőség, a tanév végén pedig a legmagasabb pontszámot elérő tíz diák értékes nyereményt kap.

Szeretettel javasoljuk a kollégáknak, hogy buzdítsák diákjaikat a pontgyűjtésre.

 

Isten áldásával kísért, eredményes tanévet kívánunk minden kedves látogatónknak:

                                                                 a szerkesztők

 

Szakmai továbbképzést indított hitoktatók számára a Győri Hittudományi Főiskola


Továbbképzés indult a Győri Hittudományi Főiskola szervezésében, melynek keretében bemutatóórán és módszertani előadáson vehettek részt a hit átadásában tevékenykedő pedagógusok április 1-jén a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban.

Továbbképzés indult a Győri Hittudományi Főiskola szervezésében, melynek keretében bemutatóórán és módszertani előadáson vehettek részt a hit átadásában tevékenykedő pedagógusok április 1-jén a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban.

A Nagyné Szammer Éva által tartott harmadik osztályos hittanóra módszertani gazdagságával, pontos ismeretátadásával hozzájárult a résztvevők szakmai fejlődéséhez.

Az órát követően Benkovich Ferenc, az Apor-iskola püspöki megbízottja szólt a megjelent hittanárokhoz, hangsúlyozva, hogy a katolikus pedagógusoknak is szükségük van arra, hogy hitük szépségéről, missziós feladatuk nehézségeiről beszélgethessenek. Buza Ilona, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója a Hittansuli honlapról tartott előadást. A továbbképzés végén Kiss Zoltán intézményvezető örömét fejezte ki, amiért sokan érdeklődtek a továbbképzés első alkalma iránt, és kiemelte, az ilyen találkozások egyik haszna a kapcsolatépítés, a tapasztalatcsere, amely segíti a pedagógusok munkáját.

Varga Józsefné, a Győri Hittudományi Főiskola szakigazgatója elmondta, ez az első lépés a továbbképzések sorában. Április 12-én a győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolában tartanak hatodik osztályos bemutatóórát, amire szeretettel várják az érdeklődő kollégákat.

Forrás és fotó: Győri Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

 

Megjelent az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozat legújabb kötete, a „Csodálatos világ” című környezetismeret munkatankönyv

 

Csodálatos világ – Környezetismeret munkatankönyv az 1-2. osztály számára címmel újabb kiegészítő tankönyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A könyvet Megyeriné dr. Runyó Anna, főiskolánk oktatója írta, s immár 12. kötete az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozatnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a katolikus iskolák és más – akár határon túli – intézmények számára az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításához. A kiegészítő tankönyvekből és tanári kézikönyvekből álló sorozatot Fülöpné dr. Erdő Mária, főiskolánk rektora szerkeszti.

A könyv első osztályosoknak szóló része – az óvodából iskolába lépő gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével – a természet és társadalom alapvető ismereteinek elsajátítását segíti, az évszakok váltakozásának megfelelően. A második osztályosoknak szóló rész az alapismeretek mellett több, a témával kapcsolatos érdekességet is tartalmaz. A szerző, az adott témákhoz kapcsolódva, játékos feladatokkal törekszik a tapasztalatszerzésen alapuló készség- és képességfejlesztésre. A könyvben szervesen illeszkednek az egyházi év fontosabb ünnepeit, szentjeit, illetve a néphagyományokat, népszokásokat bemutató részek. Kiemelendő a zöld jeles napok megjelenése és feldolgozása. A könyv egészét áthatja a környezettudatos életmódra nevelés szemlélete. A versek, szövegrészletek az esztétikai élményen túl, az adott téma feldolgozását segítik, s teszik érdekessé. A könyvben szereplő színes fényképek megkönnyítik az élőlények valóságban történő felismerését, biztosítva ezzel a felfedezés örömét. Az ismeretek összegzését segíti a könyv végén található ábrákkal és feladatokkal összeállított rendszerező, összefoglaló rész.

A könyv egyaránt képvisel hiteles szakmai és katolikus értékeket.

 

Megjelent az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozat legújabb kötete

 

Irodalom I. Irodalom munkatankönyv az 5−6. osztály számáracímmel újabb kiegészítő tankönyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A könyv immár 11. kötete az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozatnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a katolikus iskolák és más – akár határon túli – intézmények számára az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításához. A kiegészítő tankönyvekből és tanári kézikönyvekből álló sorozatot Fülöpné dr. Erdő Mária, főiskolánk rektora szerkeszti.

Az 5−6. osztályosok számára készült kötet (szerzője Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet) irodalomtörténeti keretbe foglalva ismerteti meg a tanulókat a középkor, a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus vallásos magyar irodalmával. A katolikus szemlélet kialakítását szolgáló szemelvények között középkori legendákat, himnuszokat, imákat, reneszánsz verseket, fabulafordításokat, szerzetesi életrajzokat, históriás énekeket, barokk zsoltárfordításokat, népénekeket, emlékkönyvszövegeket, népköltészeti alkotásokat, klasszicista ódákat, elégiákat és értekezéseket egyaránt olvashatunk. Az ezekben kifejezett értékek a hit, a szeretet, a hűség, a jóság, az elkötelezettség, az állhatatosság, a másokon való segítés, a szolgálat, a hősies helytállás. A szemelvények sokoldalúan láttatják ezeknek az egyes korokban és az egyes emberek életében betöltött szerepét.

A kötetben a más tankönyvekből jól ismert szerzők mellett többek között Gyöngyösi Gergely, Zsámboky János, Káldi György, Pázmány Péter, Virág Benedek nevét is ott találjuk. A szövegek régies nyelvezetének megértését szó- és kifejezés-magyarázatok, mai magyar nyelvre átírt szövegváltozatok segítik. A szemelvények tartalmi értelmezéséhez, a bennük megfogalmazott gondolatok, értékek feltárásához a munkatankönyv kérdéseket és feladatokat tartalmaz. Ezek nemegyszer a témában való elmélyülést, a további kutatást is szolgálják. Az egyes szerzőkhöz, műfajokhoz, irodalomtörténeti korszakokhoz az ismeretszerzést megkönnyítő rövid összefoglalók tartoznak, s ugyanígy a tanulást segítik a fejezetek végén található vizuális ábrákkal összeállított összegző feladatok.

A könyv egyaránt képvisel hiteles szakmai és katolikus értékeket.

 

Átadták az Apor pályázat díjait

 

Advent első vasárnapján ünnepélyesen hirdette ki Dr. Lukácsi Zoltán a Győri Hittudományi Főiskola rektora és Fülöpné Dr. Erdő Mária a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora a „Miben példakép Apor Vilmos püspök a mai ifjúságnak?” c. pályázat eredményeit.

A két főiskola rektora értékelte a pályázat tapasztalatait, méltatta az eredményeket és örömét fejezte ki a nagy érdeklődés miatt, hiszen az ország minden részéről  igényes pályamunkák érkeztek, amelyek megmutatták a fiatalok hitét és Apor Vilmos püspök iránti tiszteletét. A legjobb pályamunkáért járó díjakat Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök adta át. A rendezvény keretében a résztvevők együtt imádkoztak Apor Vilmos püspök sírjánál és közbenjárását kérték hazánkért és ifjúságunkért, majd megtekintették az Apor Vilmos emlékkiállítást.

Díjazottak

 

Az esszé kategóriában: 

1. helyezés: Telkes Beáta (17 éves)

2. helyezés: Horváth Renáta (18 éves) és Mikolás Veronika (18 éves)

3. helyezés: Takács Réka Orsolya (15 éves) és Füredi Virág (15 éves)

 

A film kategóriában:

1. helyezés: Pápai Dániel (21 éves) 

A pályamunka megtekinthető ITT

2. helyezés: Mátyás Boldizsár (17 éves) és Horváth Gábor (18 éves)

A pályamunka megtekinthető ITT

3. helyezés: Sági Benedek (18 éves)

A pályamunka megtekinthető ITT

3. helyezés: Vincze Natália (15 éves) és Vincze Mikós György (16 éves)

A pályamunka megtekinthető ITT

 

A legjobb pályamunkák megtekinthetők a www.hittansuli.hu a www.avkf.hu és a  www.gyhf.hu honlapokon.

Gratulálunk a díjazottaknak és minden pályázónak!

 

 

Értékorientált Pedagógia

A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT TANKÖNYVI SEGÉDANYAGAI ÉS TANÁRI SEGÉDKÖNYVEI (1–12. OSZTÁLY)

A Szent István Társulat tankönyvkiadói tevékenysége közel 150 éve, az Eötvös-féle népoktatási törvény nyomán kezdődött meg. Simor János hercegprímás ezekkel a szavakkal bízta meg a Társulatot a munkával:

„Fontos, hogy a törvény által előírt mindegyik tantárgyban jó tankönyveink legyenek, melyek mind a tudomány haladásának, mind az Egyház hitelveinek megfeleljenek.”

A Szent István Társulat a jelenkori sürgető igényeknek megfelelve, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával új kiegészítő tankönyvsorozatot indított Értékorientált Pedagógia címmel. A sorozat kötetei felölelik a közoktatási tantárgyak 1–12. osztályainak szinte mindegyikét, azzal a céllal, hogy munkatankönyvek és tanári segédkönyvek által a keresztény értékrend alapján tárgyalják egy-egy tantárgy anyagát. A keresztény értékrend ugyanis áthatja az élet minden területét, így a különféle tantárgyak keretében oktatott tartalmakban is szükséges megjeleníteni. Ezt támogatja az Értékorientált Pedagógia program, amely segítséget nyújt az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításában a katolikus iskoláknak és más – akár határon túli – intézményeknek is. A sorozatot Fülöpné Dr. Erdő Mária, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora szerkeszti. 

 

Római Katolikus Hittan Tanterv

Tanmenet az 1. és az 5. évfolyam számára

A további, tanároknak szánt szakmai anyagok letöltéséhez a lapgazdától kell e-mailben (admin@hittansuli.hu) tanári hozzáférést kérni.

Hittankönyv sorozatunk összes kötete megrendelhető a Szent István Társulat vevőszolgálatánál és internetes áruházában.

Beszélgetés Istennel - 1. osztályIsten szava - 2. osztályA Mennyei Atya gyermekei - 3. osztályÉlet a hitben - 4. osztályA Könyvek Könyve - 5. osztályA sziklára épült Egyház - 6. osztályIsten útján - 7. osztályÉletünk Krisztus - 8. osztályBibliaismeret - 9. osztályEgyháztörténelem - 10. osztályKatolikus dogmatika és erkölcstan - 11. osztályLiturgika és alapvető hittan - 12. osztály

Az alábbi katalógusra kattintva megtekintheti

a Szent István Társulat hittankönyveinek részletes ismeretetőjét.