Bemutatkozás

Kedves Hittansuli-látogatók!
Kedves Érdeklődők!

Szeretettel osztjuk meg Mindannyiukkal, hogy a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán pótfelvételi eljárásban a következő szakokra lehet jelentkezni:

1.       óvodapedagógus BA
2.       óvodapedagógus angol oktatási nyelven BA (ÚJ)
3.       tanító BA
4.       szociálpedagógia BA
5.       csecsemő- és kisgyermeknevelő BA (ÚJ)
6.       neveléstudomány MA (ÚJ)

Hitéleti képzéseink: kántor BA és kántor MA (ÚJ)

Pedagógus továbbképzés területen új képzés: katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzés.

Részletesebb tájékoztatás a www.avkf.hu/potfelveteli, valamint a www.avkf.hu/alkalmassagi-vizsga felületen érhető el.

 

Kedves Hittansuli-látogatók!


A Hittansuli 2015/2016. évi pontgyűjtő versenyét 2016. május 31-én 20:00 órakor lezártuk. Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek a lelkes pontgyűjtést, és bízunk abban, hogy mindenki, aki indult a versenyen, hasznos élményekkel, ismeretekkel is gazdagodott.

Az idei pontverseny első tíz helyezettje értékes nyereményeket kap hamarosan.

1

Németh Dávid

23.938 pont

2

Majsa Nikolett

20.806 pont

3

Kirchknopf Fanni

10.500 pont

4

Lukóczki Anna

8.205 pont

5

Takács Réka Orsolya

4.028 pont

6

Mánfai Ábel Péter

2.302 pont

7

Bonyhádi Lili

2.239 pont

8

Kozma Rebeka Mercédesz

2.088 pont

9

Kazareczki Noémi Petra

1.807 pont

10

Tüske Zsuzsanna

1.279 pont

Szeretettel gratulálunk minden nyertesnek, és visszavárunk minden résztvevőt a 2016/2017. tanév pontgyűjtő versenyében is:

a Hittansuli csapata

 


 

Szalézi Szent Ferenc:
Az Oltáriszentségben vagy

 

Hiszem, Istenem és Megváltóm,
erősen hiszem,
hogy az Oltáriszentségben vagy,
mint igaz Isten és igaz ember.

Hiszem, hogy a te tested, a te véred,
a te lelked, a te istenséged
és szent emberséged egészen
bennfoglaltatik e szent ostyában,
habár szemeim mindebből
semmit sem látnak.

De mi szükség is azt tudnom,
hogy hogyan jössz hozzám
e szentségben, én Istenem?

Elég, hogy hiszem,
erős hittel hiszem,
hogy valósággal te vagy az,
aki hozzám jössz.

Én ezt azért hiszem,
mert magad mondtad,
ki örök igazság vagy;
azért hiszem, mert tudom,
hogy szereteted mindenhatóságának
semmi sem lehetetlen.

Ó, lelkem isteni Megváltója,
magamhoz veszem ezen szent lelket,
minden csodáid teljét és összegét;
magamhoz veszem istenségedet,
a Szentháromságot
minden tökéletességével.

Igen, hiszem, hogy bírni fogom
e drága kincseket!

itt vagyok édes Megváltóm,
elhoztam bűneim súlyos terhét,
hogy lábaidhoz tegyem.

Mosd le azokat drága szent véreddel,
hogy többé semmi nyomuk
ne maradjon lelkemben!

Ámen.

 

Szakmai továbbképzést indított hitoktatók számára a Győri Hittudományi Főiskola


Továbbképzés indult a Győri Hittudományi Főiskola szervezésében, melynek keretében bemutatóórán és módszertani előadáson vehettek részt a hit átadásában tevékenykedő pedagógusok április 1-jén a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban.

A Nagyné Szammer Éva által tartott harmadik osztályos hittanóra módszertani gazdagságával, pontos ismeretátadásával hozzájárult a résztvevők szakmai fejlődéséhez.

Az órát követően Benkovich Ferenc, az Apor-iskola püspöki megbízottja szólt a megjelent hittanárokhoz, hangsúlyozva, hogy a katolikus pedagógusoknak is szükségük van arra, hogy hitük szépségéről, missziós feladatuk nehézségeiről beszélgethessenek. Buza Ilona, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója a Hittansuli honlapról tartott előadást. A továbbképzés végén Kiss Zoltán intézményvezető örömét fejezte ki, amiért sokan érdeklődtek a továbbképzés első alkalma iránt, és kiemelte, az ilyen találkozások egyik haszna a kapcsolatépítés, a tapasztalatcsere, amely segíti a pedagógusok munkáját.

Varga Józsefné, a Győri Hittudományi Főiskola szakigazgatója elmondta, ez az első lépés a továbbképzések sorában. Április 12-én a győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolában tartanak hatodik osztályos bemutatóórát, amire szeretettel várják az érdeklődő kollégákat.

Forrás és fotó: Győri Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

 

Megjelent az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozat legújabb kötete, a „Csodálatos világ” című környezetismeret munkatankönyv

Csodálatos világ – Környezetismeret munkatankönyv az 1-2. osztály számára címmel újabb kiegészítő tankönyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A könyvet Megyeriné dr. Runyó Anna, főiskolánk oktatója írta, s immár 12. kötete az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozatnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a katolikus iskolák és más – akár határon túli – intézmények számára az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításához. A kiegészítő tankönyvekből és tanári kézikönyvekből álló sorozatot Fülöpné dr. Erdő Mária, főiskolánk rektora szerkeszti.

A könyv első osztályosoknak szóló része – az óvodából iskolába lépő gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével – a természet és társadalom alapvető ismereteinek elsajátítását segíti, az évszakok váltakozásának megfelelően. A második osztályosoknak szóló rész az alapismeretek mellett több, a témával kapcsolatos érdekességet is tartalmaz. A szerző, az adott témákhoz kapcsolódva, játékos feladatokkal törekszik a tapasztalatszerzésen alapuló készség- és képességfejlesztésre. A könyvben szervesen illeszkednek az egyházi év fontosabb ünnepeit, szentjeit, illetve a néphagyományokat, népszokásokat bemutató részek. Kiemelendő a zöld jeles napok megjelenése és feldolgozása. A könyv egészét áthatja a környezettudatos életmódra nevelés szemlélete. A versek, szövegrészletek az esztétikai élményen túl, az adott téma feldolgozását segítik, s teszik érdekessé. A könyvben szereplő színes fényképek megkönnyítik az élőlények valóságban történő felismerését, biztosítva ezzel a felfedezés örömét. Az ismeretek összegzését segíti a könyv végén található ábrákkal és feladatokkal összeállított rendszerező, összefoglaló rész.

A könyv egyaránt képvisel hiteles szakmai és katolikus értékeket.

 

Megjelent az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozat legújabb kötete

Irodalom I. Irodalom munkatankönyv az 5−6. osztály számáracímmel újabb kiegészítő tankönyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A könyv immár 11. kötete az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozatnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a katolikus iskolák és más – akár határon túli – intézmények számára az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításához. A kiegészítő tankönyvekből és tanári kézikönyvekből álló sorozatot Fülöpné dr. Erdő Mária, főiskolánk rektora szerkeszti.

Az 5−6. osztályosok számára készült kötet (szerzője Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet) irodalomtörténeti keretbe foglalva ismerteti meg a tanulókat a középkor, a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus vallásos magyar irodalmával. A katolikus szemlélet kialakítását szolgáló szemelvények között középkori legendákat, himnuszokat, imákat, reneszánsz verseket, fabulafordításokat, szerzetesi életrajzokat, históriás énekeket, barokk zsoltárfordításokat, népénekeket, emlékkönyvszövegeket, népköltészeti alkotásokat, klasszicista ódákat, elégiákat és értekezéseket egyaránt olvashatunk. Az ezekben kifejezett értékek a hit, a szeretet, a hűség, a jóság, az elkötelezettség, az állhatatosság, a másokon való segítés, a szolgálat, a hősies helytállás. A szemelvények sokoldalúan láttatják ezeknek az egyes korokban és az egyes emberek életében betöltött szerepét.

A kötetben a más tankönyvekből jól ismert szerzők mellett többek között Gyöngyösi Gergely, Zsámboky János, Káldi György, Pázmány Péter, Virág Benedek nevét is ott találjuk. A szövegek régies nyelvezetének megértését szó- és kifejezés-magyarázatok, mai magyar nyelvre átírt szövegváltozatok segítik. A szemelvények tartalmi értelmezéséhez, a bennük megfogalmazott gondolatok, értékek feltárásához a munkatankönyv kérdéseket és feladatokat tartalmaz. Ezek nemegyszer a témában való elmélyülést, a további kutatást is szolgálják. Az egyes szerzőkhöz, műfajokhoz, irodalomtörténeti korszakokhoz az ismeretszerzést megkönnyítő rövid összefoglalók tartoznak, s ugyanígy a tanulást segítik a fejezetek végén található vizuális ábrákkal összeállított összegző feladatok.

A könyv egyaránt képvisel hiteles szakmai és katolikus értékeket.

 

Átadták az Apor pályázat díjait

Advent első vasárnapján ünnepélyesen hirdette ki Dr. Lukácsi Zoltán a Győri Hittudományi Főiskola rektora és Fülöpné Dr. Erdő Mária a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora a „Miben példakép Apor Vilmos püspök a mai ifjúságnak?” c. pályázat eredményeit.

A két főiskola rektora értékelte a pályázat tapasztalatait, méltatta az eredményeket és örömét fejezte ki a nagy érdeklődés miatt, hiszen az ország minden részéről  igényes pályamunkák érkeztek, amelyek megmutatták a fiatalok hitét és Apor Vilmos püspök iránti tiszteletét. A legjobb pályamunkáért járó díjakat Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök adta át. A rendezvény keretében a résztvevők együtt imádkoztak Apor Vilmos püspök sírjánál és közbenjárását kérték hazánkért és ifjúságunkért, majd megtekintették az Apor Vilmos emlékkiállítást.

Díjazottak

Az esszé kategóriában: 

1. helyezés: Telkes Beáta (17 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

2. helyezés: Horváth Renáta (18 éves) és Mikolás Veronika (18 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

3. helyezés: Takács Réka Orsolya (15 éves) és Füredi Virág (15 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

 

A film kategóriában:

1. helyezés: Pápai Dániel (21 éves) 
A pályamunka megtekinthető ITT

2. helyezés: Mátyás Boldizsár (17 éves) és Horváth Gábor (18 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

3. helyezés: Sági Benedek (18 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

3. helyezés: Vincze Natália (15 éves) és Vincze Mikós György (16 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

 

A legjobb pályamunkák megtekinthetők a www.hittansuli.hu a www.avkf.hu és a  www.gyhf.hu honlapokon.

Gratulálunk a díjazottaknak és minden pályázónak!

 

Értékorientált Pedagógia

A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT TANKÖNYVI SEGÉDANYAGAI ÉS TANÁRI SEGÉDKÖNYVEI (1–12. OSZTÁLY)

A Szent István Társulat tankönyvkiadói tevékenysége közel 150 éve, az Eötvös-féle népoktatási törvény nyomán kezdődött meg. Simor János hercegprímás ezekkel a szavakkal bízta meg a Társulatot a munkával:

„Fontos, hogy a törvény által előírt mindegyik tantárgyban jó tankönyveink legyenek, melyek mind a tudomány haladásának, mind az Egyház hitelveinek megfeleljenek.”

A Szent István Társulat a jelenkori sürgető igényeknek megfelelve, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával új kiegészítő tankönyvsorozatot indított Értékorientált Pedagógia címmel. A sorozat kötetei felölelik a közoktatási tantárgyak 1–12. osztályainak szinte mindegyikét, azzal a céllal, hogy munkatankönyvek és tanári segédkönyvek által a keresztény értékrend alapján tárgyalják egy-egy tantárgy anyagát. A keresztény értékrend ugyanis áthatja az élet minden területét, így a különféle tantárgyak keretében oktatott tartalmakban is szükséges megjeleníteni. Ezt támogatja az Értékorientált Pedagógia program, amely segítséget nyújt az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításában a katolikus iskoláknak és más – akár határon túli – intézményeknek is. A sorozatot Fülöpné Dr. Erdő Mária, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora szerkeszti. 

 

Római Katolikus Hittan Tanterv

Tanmenet az 1. és az 5. évfolyam számára

A további, tanároknak szánt szakmai anyagok letöltéséhez a lapgazdától kell e-mailben (admin@hittansuli.hu) tanári hozzáférést kérni.

Hittankönyv sorozatunk összes kötete megrendelhető a Szent István Társulat vevőszolgálatánál és internetes áruházában.

Beszélgetés Istennel - 1. osztályIsten szava - 2. osztályA Mennyei Atya gyermekei - 3. osztályÉlet a hitben - 4. osztályA Könyvek Könyve - 5. osztályA sziklára épült Egyház - 6. osztályIsten útján - 7. osztályÉletünk Krisztus - 8. osztályBibliaismeret - 9. osztályEgyháztörténelem - 10. osztályKatolikus dogmatika és erkölcstan - 11. osztályLiturgika és alapvető hittan - 12. osztály

Az alábbi katalógusra kattintva megtekintheti

a Szent István Társulat hittankönyveinek részletes ismeretetőjét.